Kudy?     Tudy!            Domů          Aktuální informace          Členové klubu          Historie          O plemeni Šumavanek          Fotogalerie          Povídejme si o Šumavankách ...          Pouze pro členy          Podporují nás ...

Informace o činnosti klubu:  (jednotlivé informace jsou řazeny - nejnovější nahoře)

- výroční členská schůze za rok 2018 se konala v sobotu 16. února 2019 ve 12:00 v Hotelu Jelen,

na adrese B. Smetany 62, 378 42 Nová Včelnice

Program:           Zahájení

                         Zpráva předsedy klubu

                         Zpráva pokladní

                         Zpráva revizní komise

                         Speciální výstava 2019

                         Přijetí nových členů

                         Diskuze

                         Usnesení

                         Závěr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ve dnech 23. - 25. listopadu 2018 se konala v Lysé nad Labem celostátní výstava Chovatel 2018 za účasti členů našeho klubu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ve dnech 27. - 28. října 2018 se konala tradiční speciální výstava Šumavanek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- dne 17. února se konala v Jindřichově Hradci v restauraci hotelu Bílá Paní Výroční členská schůze našeho klubu.
Tato členská schůze byla rovněž schůzí volební. Ve stručné reportáži přiblížíme její průběh.
Úplný zápis průběhu byl členům rozeslán a bude umístěn do části přístupné pouze pro členy klubu.
Schůze měla obvyklý průběh, čtení jednotlivých zpráv a vzhledem k volebnímu charakteru schůze pokračovala volbami.
Volby řídil Jaroslav Kubát, jako předseda volební komise. Hlasováním byl potvrzen model složení výboru - tři členové
výboru + jeden revizor hospodaření. Do funkce předsedy klubu byl opakovaně zvolen Petr Bernard, rovněž ve funkci
jednatele volba potvrdila Miroslava Harčaríka a jako pokladník byla volbou potvrzena Yveta Schneiderová. Za revizora
hospodaření byl zvolen Vojtech Navrátil. Schůze konstatovala, že výbor v uplynulém období osvědčil svoje kvality
a jeho znovuzvolení vytvoří dobré podmínky pro pokračování vizí a snažení našeho klubu. Schůze dále přijala dva nové
členy, kteří se představili, požádali o členství a následně byli jednohlasně přijati.
Vítáme mezi sebou přátelé M. Eliášovou a K. Vitáčka.

Dále schůze řešila stav a vývoj našich webových stránek, pořádání letošní speciální výstavy - termín konání, koncepci a náplň souvisejícího workshopu a další "provozní" otázky činnosti klubu. Na závěr připravil přítel Vistořín, jako zpestření náročné akce, degustaci vajec od různých chovaných plemen drůbeže. Tímto i děkujeme příteli Vistořínovi za zajištění příjemných prostor ke konání výroční členské schůze našeho klubu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ve dnech 17. - 19. listopadu 2017 se v Lysé nad Labem konala Celostátní výstava CHOVATEL 2017.
Zúčastnili se jí i chovatelé z našeho klubu. Klub reprezentovali přátelé Schneiderová, Kubát a Vistořín.
Z celkového počtu 11 hodnocených kohoutů v plemeni Šumavanka zlatá stříkaná, byli 3 od našich členů.
Bodový průměr hodnocených kohoutů tohoto plemene byl 92,55 bodu.
Dosažený bodový průměr kohoutů našich členů byl 92,66, tedy mírně nadprůměrný a pokryli jsme více něž 1/4 vystavovaných kusů.
Z celkového počtu 13 hodnocených slepic tohoto plemene byly 4 od našich členů.
Bodový průměr hodnocených slepic byl 92,38 bodu.
Dosažený bodový průměr slepic našich členů byl 92, tedy mírně podprůměrný, ale opět to byla více než 1/4 vystavených kusů.
Souhrnně lze konstatovat, že účast členů našeho klubu byla pro perspektivu tohoto krásného plemene přínosem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ve dnech 28. a 29. října 2017 se konala v areálu ZO ČSCH Kladno - Rozdělov, speciální výstava drůbeže pořádaná
Klubem chovatelů drůbeže Šumavanek. Prezentováno bylo právě toto plemeno.
Nedělní výstavě předcházelo sobotní setkání členů klubu, jeho příznivců a příznivců plemene Šumavanek.
Všichni zúčastnění se shodli, že tato dvoudenní akce má dobré předpoklady pro pokračování ve stejném duchu i do budoucnosti. V neformálním prostředí byl prostor k rozvíjení celé řady zajímavých nápadů souvisejících s činností klubu i s chovatelskými postupy ve šlechtění plemene Šumavanek. Probrala se celá škála informací k dané problematice, kvalitně se utužily vztahy v klubu.
Na výstavě samé bylo k vidění 77 kusů Šumavanek. Při veřejném posuzování se všichni zúčastnění měli možnost detailně
se seznámit se všemi aspekty vývoje plemenného typu. Konfrontovat přednosti i vady jednotlivých vystavovaných kusů.
Kvalita vystavovaných zvířat byla rozličná, od výlukových kusů až po elitní i superelitní.
Nejvyšší bodové hodnocení 1.0 - 98,5 bodu - SE a 0.1 - 96 bodů -EL. (K vidění na celostátní výstavě v Lysé nad Labem - Chovatel 2017)
V neděli po výstavě členská schůze klubu přijala do svých řad čtyři nové členy. Tímto se stal náš klub klubem mezinárodním,
protože jsme mezi sebe rádi přijali Ferka ze Žiliny. Je pro nás povzbuzující, že je o Šumavanky zájem i za hranicemi.
Toto je jen krátká reportáž, podrobnější informace a fotografie budou doplněny po zpracování všech podkladů.
Mimořádné poděkování všech účastníků patří příteli Bernardovi a manželům Svobodovým za skvělé zajištění průběhu celé akce.

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- bude se konat speciálka Šumavanek
Pozvánka na speciální výstavu šumavanek do areálu ZO ČSCH Kladno
Vážení přátelé,
srdečně Vás zveme k obeslání a návštěvě speciální výstavy šumavanek, která se koná 28. 10. a 29. 10. 2017
v areálu ZO ČSCH Kladno 1, Smečenská 723, 272 04 Kladno - Rozdělov.
Uzávěrka přihlášek je v pátek na přiloženém formuláři a to buď poštou na adresu:
Miroslav Harčarík, Nová Víska 22, 339 01 Klatovy nebo na e-mail sumavanky@nasamotebezlesa.cz .
Klecné je na této výstavě neplatí.
Z důvodu zajištění dostatku občerstvení potvrďte prosím účast svou i počet osob, které Vás budou doprovázet
na výstavě i při jednání Klubu do 20. 10. 2017 také na e-mail peters.bernard@seznam.cz .
Výstavní podmínky:
 

  1. Výstavu lze obeslat zvířaty, která jsou kroužkovaná a pocházejí z oblasti bez ohnisek nákazy.

  2. Změna výstavních podmínek vyhrazena dle nákazové situace v ČR.

  3. Zvířata musí být doručena na výstavu zvážená. Uvedené váhy prosím předejte při přejímce zvířat

  4. Bez výstavních poplatků

  5. Vystavovatelé a členové Klubu chovatelů šumavanek neplatí vstupné.

  6. U prodejných zvířat uveďte pevnou cenu. Prodaná zvířata budou vydána po ukončení akce.

  7. Výstavní výbor za ztráty a úhyn během dopravy neručí

  8. Svým podpisem na přihlášce stvrzujete souhlas se zveřejněním svého jména, adresy, popř. telefonu a e-mailu ve výstavním katalogu.

Jak do výstavního areálu?

Autem:   GPS souřadnice různých navigací: 50.1437767°N,14.0590333°E, 50°8.62660'N,14°3.54200', 50°8'37.596"N, 14°3'32.520"E

Hromadná doprava: -autobus č. 7, zastávka „Smečenská,“ po vystoupení půjdete cca 60 m směrem z města a poté zahnete doprava.

Výstaviště najdete po dalších asi 170 m.

Jízdní řád zde:   http://jizdnirady.idnes.cz/kladno/zjr/?l=7&submit=true&f=Sme%C4%8Densk%C3%A1&

Program setkání (změny vyhrazeny):

Přejímka zvířat: sobota od 16:00 do neděle 8:30

Přátelské setkání a chovatelský workshop (šlechtění šumavanek na exterier, cíle chovu, podrobné rozebrání standardu plemene s návrhem na změny) začne přibližně v 18 hodin..

Neděle 8:30 - 14:30  Posuzování za přístupu veřejnosti (s přestávkou na oběd)

15:00 (dle ukončení posuzování) Schůze členů Klubu chovatelů šumavanek

Formulář přihlášky bude zaslán na e.mail po tel. kontaktu na 737 770 099. (Funkce "ke stažení" zatím není na našem webu zprovozněna. Děkujeme za pochopení.)

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 -   Dne 4. března 2017 se konala v restauraci "U váhy" na pražském Smíchově Výroční valná hromada členů Klubu chovatelů Šumavanek.

Byla projednána současná situace v chovech, zmíněna problematika "ptačí chřipky" a v usnesení schváleny další postupy v činnosti klubu.

Podrobnější informace o činnosti klubu budou uveřejňovány postupně s naplňováním obsahu celého "webu".