Aktuálně

Aktuálně

2024

V hlubokém zármutku oznamujeme všem přátelům, že dne 15.2.2024 naše řady navždy opustil v nedožitých 77 letech přítel Petr Bernard z Dubí u Kladna, dlouholetý předseda klubu, patriot a chovatel. Klub i chovatelství v něm ztratilo člověka a přítele s velkým srdcem oddaným chovatelství do poslední chvíle svého života. Poděkování a vděk zaslouží zejména za organizování našich klubových výstav a vedení Klubu chovatelů Šumavanek v posledních letech.
Čest jeho památce!

 • OZNÁMENÍ – Pozvánka na výroční členskou schůzi

  V sobotu dne 9.3.2024 se v Nové Včelnici, v salonku hotelu Jelen, koná od 10:00 hod. výroční členská schůze Klubu chovatelů drůbeže Šumavanek.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti a hospodaření
 3. Diskuze
 4. Volba nového vedení
 5. Usnesení
 6. Závěr

Účast nutná !

 2023

 • Tradiční veřejné setkání chovatelů Šumavanek spojené s výstavou a posouzením letošních odchovů se koná 28-29.10.2023 v areálu ZO ČSCH Kladno, na adrese Smečenská 723, 272 01 Kladno 4.

  V sobotu 28.10.2023
  – od 15:00 bude probíhat příjem zvířat s přátelským posezením
  V neděli 29.10.2023
  – od 9:00 proběhne veřejné posuzování a beseda se členy klubu, současnými chovateli a zájemci o chov.
  – od 12:00 proběhne vyhodnocení, členská schůze a evidence nových členů

  Bližší informace a přihlášky na telefonu 602 148 651,
  nebo na e-mailu: olga.vonkova@gmail.com

  Srdečně Vás zvou členové klubu.

 • Výroční schůze klubu chovatelů Šumavanek se konala 25. 2. 2023 v 10:00 v salonku hotelu U Jelena v Nové Včelnici. V rámci ukončení volebního období byl přítomnými členy zvolen nový výbor v tomto složení :
  Bernard Petr – předseda
  Vonková Olga – jednatel
  Simona Moravcová Balková – pokladník

2022

 • V sobotu 22.10.2022 se konala Speciální výstava šumavanek v areálu ZO ČSCH Kladno 2. 
   Zhodnocení výstavy:
  Protože typizace vystavených zvířat proběhla za účasti všech přítomných, tak jenom pár slov.
  Osobně letošní speciální výstavu vnímám jako určitý mezník, kdy se snad populace začíná obracet k lepšímu. Jistě je to tím, že současní přední chovatelé už velmi dobře znají standard plemene a dokáží eliminovat nejhorší negativní znaky, které se v populaci vyskytují a proto jsem u vystavených zvířat zaznamenal výrazný posun k lepšímu zejména v barvě a kresbě. Samozřejmě se objevují i další negativní znaky, na které je také třeba zaměřit šlechtitelské úsilí. Podrobně jsme je probrali na speciální výstavě.
  Protože systém výstavního posuzování neposkytuje dostatečně přesné údaje nutné pro vyhodnocování výsledků plemenářské práce v potřebném rozsahu, přistoupili jsme na speciální výstavě letos poprvé, zkušebně, k provedení typizace všech zvířat. Protože se jedná o novou záležitost, v budoucnu bude nutné způsob hodnocení zvířat v klubu ještě projednat. Letošní hodnocení neberte tedy prosím jako dogma, ale jako otevřenou záležitost. Budu rád, když si na výroční schůzi připravíte podnětné připomínky.
  Systém letošní typizace je založen na hodnocení pouze negativních znaků, které jsou vyjádřeny odečtem bodů od standardního stavu. Tzn., že v pozicích, kde nejsou uvedené žádné body, bylo zvíře standardní (5b). Pokud je tedy v pozici uvedeno například číslo 4 znamená to -1 bod (mírná vada), u 0 (-5b) je znak zcela nestandardní a zvíře by nemělo být využíváno k chovu. Tohle bodové ohodnocení v podstatě koresponduje s bodovým systémem starého posuzovatelského systému, kdy jednotlivé body lze chápat jako 5-SE, 4-EL, 3-VD, 2-DB, 1-US, 0-V
  Miroslav Harčařík

 • V pátek 22.1.2022 nás zastihla smutná zpráva, zemřel přítel Jaroslav Kalaš z Lípy u Hradce Králové, dlouholetý člen našeho klubu, patriot, chovatel a šlechtitel, všech národních plemen hrabavé a vodní drůbeže. Jako aktivní posuzovatel často posuzoval také naše speciální výstavy. Organizované chovatelství v něm ztrácí nejen zapáleného chovatele, ale i aktivního funkcionáře… Čest jeho památce!   
  https://www.ceskatelevize.cz/porady/12059685760-co-nase-babicky-umely-a-na-co-my-jsme-zapomneli/218562220460016-slepice/video/690668

2021

 • V sobotu 24.10.2021 se konala Speciální výstava šumavanek v Horšovském Týně.

2020

 • Vzhledem ke zhoršení celorepublikové situace s nákazou Covid-19, se letošní speciální výstava na Kladně ruší!!
 • Ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2020 se koná Speciální výstava šumavanek v areálu ZO ČSCH Kladno 2. Tímto srdečně zveme všechny příznivce tohoto plemene.

 • Dne 1. února 2020 se tak, jako loni, konala v Nové Včelnici v hotelu Jelen Výroční členská schůze našeho klubu.

2019

 • Ve dnech 26. – 27. října 2019 se konala na Kladně tradiční Speciální výstava šumavanek.